آخر هفته قبل از تعطیلات شکرگذاری ، صندوق امداد افغانستان با همکاری دانشگاه جورج میسون